Specialväxter i demonstrationsrutorna, nyheter

You are here

På fältdagen visar också många utställare upp sina nyheter på demorutorna. Här demonstreras bl.a. nya sorter, specialgrödor, affärernas egna tillväxtprogram, växtskyddspreparat/metoder samt näringsämnenas effekt.
 

Företag som förevisar sina produkter eller tjänster på demorutorna är BASF, Bayer, Berner, Boreal, Dow Agrosience, Dupont, Elixoil, Hankkija, K-lantbruk, Luke, Peltosiemen, Pohjois-Pirkanmaan Tattariosuuskunta, S.G. Nieminen, Syngenta, Tilasiemen och Transfarm.
 

På demorutorna växer ärter, bondböna, majs, kummin, bovete, oljelin. Förutom fånggrödor finns det också saneringsgrödor såsom foderoljerättika och vitsenap på demorutorna.