Kartor

You are here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fältdag att bekanta sig noggrannat med!

Bekanta dig med Fältdagen under rådgivarnas ledning eller på egen hand

  • med omfattande sortförsök, över 100 sorter
  • med spannmålens och oljeväxternas odlingstekniska försök, växtskydd-, betnings- och utsädesmängdsförsök
  • val av munstycke till växtskyddssprutan och skyddsremsor
  • med omfattande maskinavdelningar och arbetsdemonstrationer
  • mångsidiga rådgivartjänster bl.a. gällande markstrukturens inverkan på skördemängd, smågruppsrådgivning, spannmålsmarknadsfrågor