Info till utställarna

You are here

Karta över utställningsområdet

Ett kartutkast över utställningsområdet finns här.

Anmälan

Anmälan till utställningen sker med en anmälningsblankett som samtidigt fungerar som utställningsavtal. Anmälningstiden utgår enligt följande: 

- maskinavdelningarna 31.3.2017

- utställare som beställer försöksrutor till sin avdelning 15.3.2017, eventuella frötransporter även 31.3.2017

- övriga utställare 31.5.2017                                              

Klicka dig till den elektroniska blanketten.
Kolla in utställningsavtalet på den här länken.

Utställningens öppethållningstider

Utställningen är öppen för besökare den 6.7.2017 kl. 9-16. För utställarna öppnas utställningsområdet redan kl. 7.30. Utställningsplanen är öppen före den egentliga utställningsdagen den 5.7.2017 kl. 8-16, då också nödvändiga transport-, lyft- och kanslitjänster står till förfogande och kan reserveras av utställarna. Utställare, som vill leverera maskiner redan tidigare, uppmanas kontakta arrangörerna (Staffan Eliasson 040-5336497)

Utställarkort

Varje utställare får fem utställarkort. Vid behov kan tilläggskort beställas av Hannu Mikkola (0400 682 471 / hannu.mikkola@proagria.fi). Utställarkortet fungerar som inträdesbiljett vid porten. Vid behov kan utställarkorthållare hämtas från Fältdagens Infopunkt.

Utställarnas bilparkering

Bilparkering för utställarna har reserverats i sektorn intill utställningsplanen. Området är utmärkt på kartan med texten P-utställare.Utställarna får inträde till parkeringsområdet genom att uppvisa den bifogade gula P-biljetten för parkeringsövervakaren.

Utställningsbesökarnas bilparkering

Utställningsgästernas parkering finns på Västankvarn gårds område. För dirigeringen av trafiken vid parkeringen ansvarar speciella parkeringsövervakare.  

Upplysningar och information via högtalare

Dagens speaker är Sven Engblom (tel.0400 530 182), som upplyser om de olika händelserna under dagens lopp på finska och svenska.Utställarna kan överenskomma om olika upplysningar via högtalare av utställningschefen eller speakern, som försöker passa in dem i det övriga dagsprogrammet

Speakers´ Corner

I år finns det möjlighet för utställare att under valfri rubrik presentera sina produkter/budskap via korta presentationer i en s.k. Speaker´s Corner fr.o.m. kl. 12.00. Platsen ligger invid restaurangen. Längd på presentationen är max 15 min. Boka tid för presentation.

Presskonferens

De ansvariga arrangörerna för dagen arrangerar en presskonferens den 6.7. kl. 8.30-9.30. Utställarna kan hämta sina egna pressmeddelanden eller annat informations- och reklammaterial till presskonferensen.

Dagens program

Fältdagens program publiceras senare.

Arbetsförevisningarna på de olika maskinavdelningarna

De arbetsdemonstrationer som ingår i Fältdagens maskintema, dvs. Jordbearbetning eller precisionsodling sker under tiden 11.00-14.00. Efteråt är det möjligt att utföra arbetsdemonstrationer förutsatt att man först kommer överens med arrangören: Vesa Koivula, vesa.koivula@proagria.fi (tel. 040 709 2450).  

Uppmontering av avdelningar för utställningen

Utställningsområdet står till förfogande för montering av de olika avdelningarna den 5.7.2015 fr.o.m. kl. 12.00, då även utställarnas avdelningar finns utsatta på området. Om det finns behov att transportera maskiner eller bygga upp avdelningar tidigare, uppmanas utställaren kontakta arrangörerna (Staffan Eliasson 040-5336497)

Nedmontering av avdelningarna

När Fältdagen har avslutats kan nedmonteringen av avdelningarna påbörjas torsdagen den 6.7.2013 kl. 16.00. Avdelningarna bör vara nedmonterade och allt material borttransporterat senast fredagen den 7.7.2017 kl. 16.00.

Utställningsavdelningarnas inredning

Utställare rekommenderas använda egna möbler och inredning till avdelningen eller hyra utrustning direkt från Maiseri Oy.

Avdelningarnas skyltningar

Arrangören ansvarar för utställningsområdets allmänna skyltningar. Utställaren ombesörjer för sin egen skyltning.

Elström och elarbeten

Elström installeras senast under tisdagen den 5.7 till alla avdelningar som reserverat elanslutning.

Internet

Arrangören sköter om att WLAN-kopplingen fungerar. Utgångsläget är att utställarna använder sina egna datorer på avdelningarna. Vi rekommenderar därför att utställarna testar sina internet-kopplingar på platsen i god tid före evenemanget, t.ex. redan onsdagen den 5.7.

Avfallshantering

Arrangören ombesörjer för områdets avfallshantering.På området kommer att finnas inalles ca 20 st avfallskärl som inrymmer 240 liter.

Kanslitjänster

Kanslitjänster, (t.ex. kopiering, osv.) kan reserveras av Tarja Simos-Grönholm, tel. 044-782 7226, 5.7. kl. 8-15 och 6.7. hela dagen.

Transport- och lyfttjänster

Transport-/ lyfttjänster på området under byggnads- och nedmonteringsskedet kan beställas av Torsten Lindqvist, tel. 044-782 7203.

Kaffe- och matkuponger

Lunch serveras fr.o.m.kl. 10.00. Kupongerna kan beställas i förväg (Suvi Malin, tel. 0400 682 334 /  suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi).

Prislista: Matkupong 7,00 €, kaffekupong (innehåller bulle) 3,50 €. Priserna är angivna utan moms.

Antalet beställda kuponger printas ut och postas till beställaren. Faktureringen sker i efterhand enligt antalet använda kuponger.

Fältdagens logo

Som utställare får du Fältdagens logo till förfogande för att berätta om er medverkan. Logon finns att ladda ner på vår websida www.faltdag.fi under punkten media.

Egen företagsvideo från Fältdagen

Det är möjligt att beställa video om ert företag på Fältdagen, tilläggsinformation ger Niklas Maisi, Mediafarmi (puh. 045 879 7379), niklas.maisi@mediafarmi.fi, Oskari Virtanen (puh. 040 742 7763), Mediafarmi, oskari.virtanen@mediafarmi.fi tai Pentti Törmä, Käytännön Maamies, pentti.torma@agraari.fi (puh. 040 563 6889).

Första hjälp

På utställningsdagen finns en förstahjälp grupp på området.