Ett mångsidigt program

You are here

 

Fältdagens program

kl 9.00-16.00      Fältdagen öppnas, bekantningsmöjligheter med sortfältet och avdelningarna
kl 9.30                 Välkomstord, Eerikki Viljanen
kl 10.30-15.30      Spannmålsmarknad: Greppa marknaden -seminariet, korta upplysningar om spannmålsmarknaden
kl 10.00               KMs skördetävlings prisutdelning
kl 10.30-15.00    Försöksfältsrutten är öppen
kl 11.00-14.00    Arbetsdemonstrationer

Titta på programmet här (klicka för ett större bild)

 

I Fältdagens program

Sortförsök

På det breda sortfältet har man möjlighet att bekanta sig med och lätt jämföra de viktigaste spannmålssorterna i Finland. Som nyheter finns sorter, som kommer ut på marknaden inom ett eller två år. 

Specialväxter

Specialväxter som man kan bekanta sig med är bl.a. kummin, oljelin, proteinväxter t.ex. ärt, bondböna och soja.

Framme är också de mycket omtalade fånggrödorna och saneringsväxterna och deras växelbruk och skötselmetoder.

Utställarrutor

På sina egna försöksrutor presenterar utställarna bl.a. olika observationsförsök och växtskyddsåtgärders inverkan.

Markgropen

Temat för den populära markgropen i år är markstruktur och vattenhushållning. Gropen åskådliggör konret hur olika faktorer påverkar markens växtskick. 

Maskinavdelningar och arbetsdemonstrationer

Till maskinavdelningen kommer en represantativ mängd av maskiner, apparater och nyheter inom branschen. I arbetsdemonstrationerna visas sex olika utställares traktordragna bearbetnigs- och såmaskiner i fullt arbete.   

Informationsavdelningar

På infromationsavdelningarna är en stor mängd föregångarinformation framme bl.a. om IPM-växtskydd, spannmålsmarknaden och hanteringen av den.  

En uppfinning som producerar gas genom förbränning av träflis, visas tillsammans med dess uppfinnare Fredrik Ek på avdelningen för Svenska Lantbrukssälskapets Förbund. 

Om ekoproduktionens lönsamhet, valet av sorter och övergången till ekoproduktion får man information om vid Fältdagens ekokvarter. Förutom ProAgria och NSL är Finska ekologiska forskningsinstitutet på plats. 

      Maskinavdelningar
 
      11.00 Hankkija
      11.30 Karjaan Rauta
      12.00 Kivilän kone
      12.30 Pargas gård
      13.00 SSO Rauta-Maatalous
      13.30 Suomen maatalousautomaatio
      14.00 AT-Machinery