ProAgrian osastolla

Olet täällä

 

Ratkaisuja kannattavuuden parantamiseen

 
Viljatilan kannattavuutta nykyisessä markkinahintatilanteessa parantaa öljy-, palko- ja erikoiskasvialan lisääminen ja vilja-alan vähentäminen. – Jotta viljanviljely saadaan kannattavaksi nykyisillä hinnoilla, satojen pitää olla reilusti keskisatoja korkeampia, viidestä kuuteen tonnia hehtaarilta. Samalla on tärkeää monipuolistaa viljelykiertoa, jolla saadaan merkittävää lisätuloa hehtaareilta, kertoo Sari Peltonen ProAgrian osastolla. Tiedot perustuvat ProAgrian kokoamiin Lohkotietopankki-tuloksiin.
 
Pellon käytön suunnittelun, markkinatiedon, satoisien lajikkeiden ja tukijärjestelmien mahdollisuuksien hyödyntäminen luovat pohjan kannattavalle kasvintuotannolle. Pellon kasvukunnon arviointi ja kasvustokäynnit tuottavat tietoa, millä toimenpiteillä on odotettavissa aiempaa parempi tulos.
 
Neuvo2020 asiantuntijapalveluja kannattaa hyödyntää sekä maan rakenteen kunnostussuunnitelmien että eri viljelyvaihtoehtojen selvittämiseen oman tilan lähtökohdista. 
Kehittävän kasvitilan edelläkävijäpalveluihin voit tutustua ProAgrian osastolla.
 

www.proagria.fi/viljelysuunnittelu

 

Miten edistän kasvukuntoa?

 

Hyvä maan rakenne ja vesitalouden hallinta ovat pellon kasvukunnon ja sadontuoton perusta. ProAgrian osastolla näet, miten peltomaan laatutesti tehdään ja mitä se kertoo. Neuvo 2020 –palvelua kannattaa nyt hyödyntää maan rakenteen selvittämiseen ja kunnostussuunnitelman tekemiseen.
 
Peltojen vesitalous lähtee ojituksesta. Salaojituksesta, peruskuivatuksesta ja muusta vesien hallinnasta saa tietoa Etelä-Suomen Salaojakeskuksen ja Salaojayhdistyksen yhteisosastolla.  Osasto sijaitsee näyttelyaluetta halkovan ojan varressa, jossa myös salaojien huuhtelunäytös.
 

www.proagria.fi/neuvo2020

 

Lannan typpi talteen

 

Miten saa lietelannan typen tehokkaasti hyödyksi ja ammoniakkipäästöt kuriin? Vastauksena on lietteen happokäsittelytekniikka, jolloin typpeä saadaan säästymään noin 10-20 kiloa hehtaarilta.
 
Tekniikkaa tekee tunnetuksi Baltic Slurry Acidification -hanke, jossa ovat mukana ProAgria Keskusten Liitto ja Baltic Sea Action Group BSAG (Elävä Itämerisäätiö). ProAgrian osastolla lietteen happokäsittelyn lisäksi saa tietoa kierrätysravinteista.
 
 

Kamerakopteri osana kasvuston arviointia

ProAgrian osastolla esitellään uusinta tekniikkaa osana kasvustokäyntipalvelua. Tule katsomaan, miten kauko-ohjattavan kopterin kuvaamaa dataa tulkitaan ja miten asiantuntija mittaa lisätypen tarpeen.
 
Täsmäviljelyn avulla viljelijä voi kohdistaa tuotantopanokset tarkemmin ja parantaa panos-tuotos -suhdetta. Kamerakopterin avulla saadaan tietoa lohkon eri osien kasvustosta silmämääräistä arviointia tarkemmin. Kuvista nähdään, mihin lohkon osiin kannattaa panostaa lisää, ja toisaalta kuvilta erottuvat myös kohdat, joille pitää tehdä peruskunnostustoimia.
 
Kamerakopterilla tehdyt kuvaukset on helppo tallentaa ja vertailla myöhemmin keskenään eri vuosien aineistoja.