Luomu voi olla kannattava vaihtoehto

Olet täällä

 

Luomutuotannon kannattavuudesta ja lajikevalinnoista sekä luomutuotantoon siirtymisestä saa tietoa ProAgrian sekä Eko Nu! -hankkeen osastolta.

 

ProAgria Etelä-Suomen luomun ViljelyKasvu-ryhmien tulosten mukaan luomun tuotto per hehtaari oli viime vuonna parempi kuin tavanomaisilla tiloilla, vaikka luomusadoissa jäädään jälkeen tavanomaisista. Parempi tulos selittyy puolta pienemmillä muuttuvilla kuluilla, luomutuotteista saatavalla lisähinnalla ja suuremmalla tuella. Myös konekustannukset olivat pienemmät. Lisää tietoa luomutuotannon kannattavuudesta ja luomuun siirtymisestä saa ProAgrian asiantuntija Pekka Terhemaalta.

Luomumarkkinoista keskustellaan Greppa Marknaden -seminaarissa, jossa Kymen Luomun edustaja kertoo luomumarkkinoista ja tulevaisuuden näkymistä.

 

Viimeisimmät luomulajiketulokset

 

NSL on toteuttanut vuodesta 2012 lähtien luomulajikkeiden koetoimintaa Loviisan koetilalla EkoNu-hankkeessa. Micaela Ström on paikalla kertomassa luomulajikkeista.