Nya alternativ till Fältdagen provas

You are here

På grund av den rådande Coronasituationen kan Västankvarn Fältdag 2020 i Ingå inte förverkligas i traditionell stil den 9.7.2020. – Vi funderar på olika alternativ och metoder för att ge jordbrukarna möjlighet att se och uppleva Fältdagens yrkesmässiga innehåll i detta exceptionella läge, berättar utställningschef Vesa Koivula.

NSL kommer oberoende av läget att så en sortpresentation under våren och mångsidiga växtskyddsförsök etableras planenligt på fältdagsfältet. Dessutom finns det även ett mångårigt kalkningsförsök på området. Även utställarnas försöksrutor kan etableras på fältdagsfältet på samma sätt som de hade förverkligats inför den egentliga utställningen.

 Vi utarbetar ett nytt koncept för förverkligandet

Vi smider för tillfället nya planer på hur ert företag kunde vara med och producera innehåll och på så vis få synlighet istället för genom den traditionella Fältdagen. Era egna idéer för detta är välkomna!