Bred fackkunskap på den omfattande fältdagen

You are here

Pressmeddelande 23.6.2015
Nylands Svenska Lantbrukssällskap
ProAgria Etelä-Suomi 

Fältdagen 2015 på Västankvarn i Ingå 9.7.2015 är betydligt mer omfattande och mångsidigare än tidigare. I utställningen deltar nästan 70 utställare, vilket är mer än under tidigare år. Till påseende finns marknadens så gott som samtliga spannmålssorter på en gång, specialväxter och behandlingsalternativ, dubbelt fler av utställarnas egna demorutor än tidigare, maskiner i arbetsdemonstrationer, nyheter på maskinavdelningarna samt mångsidigt innehåll på kunskapsavdelningarna.

-Ur ett arrangörsperspektiv är det glädjande att det finns rikligt med utställare och att utställningens inriktning på professionella växtodlare tycks röna uppskattning hos alla. Utställarna har fört fram en hel del av sitt eget kunnande i demorutorna, vilket redan tillför fackkunskap i sig. Fång- och saneringsgrödornas breda utbud och även intresset för dem har överraskat. Jag skulle säga att vi nu börjar närma oss de rätta sakerna för att utveckla växtproduktionen i Finland, fortsätter utställningschef Patrik Erlund på Nylands Svenska Lantbrukssällskap ivrigt.

Grundsakerna i skick och sedan utrymme för finlir

Innehållet på Fältdagen består av växtodlingens grundsaker och även sådana saker som hjälper till att höja lönsamheten. – På utställningen får man en heltäckande bild av vad de företagare gör annorlunda som är framgångsrika i sin växtodling, ’hur man får en god skörd och bästa möjliga pris’. Ett gemensamt drag för dessa framgångsrika gårdar verkar vara ett ständigt utvecklande av sitt kunnande, en hög ambitionsnivå och ekonomisk uppföljning, beskriver ProAgria Etelä-Suomis kundchef Timo Mallinen,

Ibruktagandet av odlingstekniska nyheter är ofta berättigat, men i allmänhet på två villkor: odlingens grundsaker är redan i skick och deras inverkan på ekonomi följs upp. – Det är förstås också ett strategiskt val, vad man siktar på, men i ProAgrias ekonomiuppföljning är den bästa fjärdedelens hektarskörd i medeltal 600 kilo högre och kostnaderna, i huvudsak gällande de fasta kostnaderna, 90 euro/hektar lägre än övriga i medeltal. På en hundra hektars gård gör det här redan en rejäl summa, räknar Mallinen.

Ekonomins betydelse i växtodlingen kan inte betonas för mycket. – Den ekonomiska uppföljningen måste föras ända till sortjämförelserna. Att jämföra resultatet enbart baserat på beskattningsuppgifterna räcker verkligen inte för att identifiera avgörande utvecklings- eller avvecklingsobjekt, när målen är högt ställda, säger Mallinen.

Greppa marknaden - Viljamarkkinat haltuun

Spannmålsmarknaden intresserade utställningsbesökarna redan på den förra Fältdagen. Seminarietältet med det ifrågavarande temat var fullsmockat under föredragen och många besökare upplevde att experternas budskap var intressant och tankeväckande. Det här året har vi också många experter på plats, bland annat den franska marknadsorganisationen Agritels ledande marknadsexpert François Thaury. Han har jobbat med spannmålsmarknaden i flera årtionden. I sitt föredrag på Greppa Marknaden - Viljamarkkinat haltuun –seminariet analyserar Thaury spannmåls- och oljeväxtmarknaden och delger också sin uppfattning om vilken slags marknadsföringsplan odlaren drar nytta av.

Också för mjölk-, kött- och ekogårdar

Fältdagens arrangörer får ofta frågan, om det finns någonting att bekanta sig med för mjök- och ekogårdar. – Och det finns det, säger Erlund och fortsätter. – Mjölk- och köttgårdarna bör se sortjämförelserna, vilka sorter som ger skörd och av vilken kvalitet. Också bland specialväxternas finns en hel del proteingrödor med. För ekogårdar visar vi upp resultaten från våra ekologiska försök i Lovisa och de innehåller viktigt information om olika ekologiska sorter. Dessutom öppnar Västankvarn gårds, år 2014 byggda, 2-robots lösdriftsladugård sina dörrar för besökarna.

Tilläggsinformation

Patrik Erlund, utställningschef, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 0400 860 630, patrik.erlund@nsl.fi

Timo Mallinen, kundchef, ProAgria Etelä-Suomi, 0400 542 569, timo.mallinen@proagria.fi

Staffan Björkell, kommunikationsansvarig, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 040 773 3979, staffan.björkell@nsl.fi

 

www.faltdag.fi

www.facebook.com/peltopaiva

www.twitter.com/peltopaiva