Besökarundersökningens resultat

You are here

Enligt enkätundersökningen som gjordes bland besökarna 2013:

  • 100 % rekommenderar Fältdagen till bekanta och kollegor
  • 92 % beskriver evenemanget som professionellt
  • 82 % kommer till Fältdagen för att skaffa branschkunskap
  • 90 % upplever evenemangets stämning som bra eller mycket bra
  • 93 % anser att Fältdagens arrangemang är fungerande

Fältdagen 2013 fick av besökarna vitsordet 8,5 på skalan 4-10.