Aktuellt

You are here

Våta åkrar, vad ska göras?

Försening av sådden p.g.a. rikliga regn och åkrarnas fuktighet har varit ett faktum i år. Även förgulnade av växtbeståndet är ett tecken på för stora vattenmängder på åkrarna.

Detta aktuella ämne går man in på i Fältdagens markgrop där professor Laura Alakukku vid Helsingfors Universitet ger råd om vattenhushållning, hur den kan förbättras, vilka saker som bör beaktas och hur det lönar sig att sköta om dikningen och underhållet av dem. Sessionerna i markgropen börjar varje hel timme. Läs mer.

#peltopaiva

Fältdagens egen hashtag är #peltopaiva, som du kan använda i Twitter i dina tweets och när du postar bilder och stämningar på Instagram

Lägg också till @Peltopaiva och @ProAgria så skickar vi vidare dina tweets till alla Fältdagens och ProAgrias följare.

Twittra och skicka aktivt bilder av saker du sett och upplevt på utställningen. Vi träffas i de sociala medierna!

www.facebook.com/peltopaiva
www.twitter.com/peltopaiva

Ge respons

 

Under Fältdagen samlar vi aktivt in av så många besökare som möjligt respons gällade hur Fältdagen har motsvarat förväntningarna, vad man önskar mer av utställningen och vilka saker vi kunde förbättra. Dessutom samlar vi in respons av Fältdagens utställare.

Ge oss ärlig respons. Under Fältdagen samlar vi in respons på fältet och senare också per e-post.

Öppna responsblanketten från den här länken!

Videor och jämförelser ur QR-koder

Som nyhet på Fältdagen har vi hämtat QR-koder på fältet för att underlätta jämförandet av olika spanmmålssorter med varandra med tanke på de viktigaste egenskaperna. Koderna finns skilt i varje sorts egen sorttavla och du kan lätt få fram jämförelsetabellen på din smarttelefon. På så sätt kand du snabbt jämföra den bestämda sorten med de andra och se hur den har klarat sig i sortfösöken mot andra mostsvarande.

Fältdagens 2015 -utställningsguide kom ut: på fältet finns experter, QR-koder och webbsidor som är lätta att bläddra i

Fältdagens utatällningsguide kom ut i slutet av förra veckan mellan tidningen Käytännön Maamies. Guiden behadlar omfattande utställningsutbudet, utställarna, programmet och nyheterna. Bekanta dig på förhand med vårt omfattande utbud. 
 

Bred fackkunskap på den omfattande fältdagen

Pressmeddelande 23.6.2015
Nylands Svenska Lantbrukssällskap
ProAgria Etelä-Suomi 

Fältdagen 2015 på Västankvarn i Ingå 9.7.2015 är betydligt mer omfattande och mångsidigare än tidigare. I utställningen deltar nästan 70 utställare, vilket är mer än under tidigare år. Till påseende finns marknadens så gott som samtliga spannmålssorter på en gång, specialväxter och behandlingsalternativ, dubbelt fler av utställarnas egna demorutor än tidigare, maskiner i arbetsdemonstrationer, nyheter på maskinavdelningarna samt mångsidigt innehåll på kunskapsavdelningarna.

Fältdagen 2015 växer i omfattning och erbjuder fackkunskap till professionella växtodlare

Den riksomfattande Fältdagen arrangeras nästa gång på Västankvarn i Ingå inkommande sommar, den 9.7.2015.

Besökarundersökningens resultat

Enligt enkätundersökningen som gjordes bland besökarna 2013

Pages