Aktuellt

You are here

Tidtabellen för eFältdagen visade sig vara för snäv

Idag beslöt man att inhibera den webbaserade eFältdagen för denna sommar.  eFältdagen var planerad runt sortförsöken i Västankvarn. Det planerade virtuella evenemanget väckte stort intresse bland de tilltänkta utställarna men en för kort tid för förberedelser samtidigt som växtperioden har framskridit snabbt, har minskat på möjligheterna att skapa ett tillräckligt brett innehåll.

Nya alternativ till Fältdagen provas

På grund av den rådande Coronasituationen kan Västankvarn Fältdag 2020 i Ingå inte förverkligas i traditionell stil den 9.7.2020

Drygt 3000 besökare på fältdagen

Fältagen 2017 samlade professionella växtodlare till Ingå torsdagen den 6.7. Evenemanget lockade drygt 3000 besökare. - Vi är nöjda. Besökare var fler än de föregående gångerna. Det har kommit bra feedback från utställarna. Avdelningarna besöktes flitigt av intresserade kunder, konstaterar utställningschefen Hannu Mikkola.

Fältdagen ordnades av ProAgria Etelä-Suomi, Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Västankvarn gård.

Tilläggsinformation

Flera centrala aktörer har redan bekräftat att de kommer till Fältdagen – Arbetsdemonstrationerna redan fullbokade

Det traditionella och mångsidiga växtodlingsevenemanget Fältdagen ordnas i år den 6.7 i Västankvarn i Ingå. Fältdagen stärker sitt goda rykte som en professionell växtodlingsutställning genom att satsa ännu mer på växtodlingsfrågor och bredda sitt aktuella innehåll.
- Utställningen är en ännu mer mångsidigare i år. Under dagen åskådliggör vi de nyaste nyheterna för besökarna, säger Fältdagens utställningschef Hannu Mikkola från ProAgria Etelä-Suomi.

Fältdagen i Ingå 06.07.2017

Årets Fältdag ordnas i Västankvarn i Ingå den 6.7.2017. Som mål har utställningen 60 -70 utställare och 3 000 besökare.
Temat för i år är "lönsam ökning av skördenivån".

Till fältdagens utställningschef har utsetts agronom Hannu Mikkola från ProAgria Etelä-Suomi. Fältdagen ordnas av Nylands Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Etelä-Suomi.

Omfattande intresse för Fältdagen, besökarantalet överraskade arrangörerna

PRESSMEDDELANDE 9.7.2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap                                                                        
ProAgria Etelä-Suomi

Fältdagen tackar alla besökare och utställare!

Sammanlagt 3 700 personer besökte Fältdagen. Nu är det dags att tacka besökarna och utställarna för den här dagen. Vi tackar också för all respons som vi fått av er.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar och så möts vi nästa gång i Ingå 2017! Nästa sommar ordnas Fältdagen i Österbotten i slutet av juli.

EU aktivare med på den internationella spannmålsmarknaden

Det som påverkar den europeiska spannmålsmarknaden allra mest är eurons och dollarns kurs samt skillnaden mellan dessa kurser och energipriset, där då allra mest oljepriset och dess förändringar samt också vetets världsmarknadspris, berättar Agritels ledande marknadsexpert Francois Thaury i sitt föredrag på Fältdagen.

70 utställare och gedigen fackkunskap på Fältdagen 2015

 

PRESSMEDDELANDE 9.7.2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap           

ProAgria Etelä-Suomi

                                                                                      

 

70 UTSTÄLLARE OCH GEDIGEN FACKKUNSKAP PÅ FÄLTDAGEN 2015

Nylands Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Södra Finland arrangerar nu Fältdagen för femte gången på Västankvarn gård i Ingå, i dag torsdagen den 9 juli. Utställningen är den här gången mångsidigare och mer omfattande än någonsin tidigare.

70 utställare med på Fältdagen

Till Fältdagen kommer allt som allt 70 centrala utställare inom branschen vilket är mer än någonsin tidigare på Fältdagen. Alla sektorer inom växtproduktion är väl representerade. Den omfattande utställargruppen bygger med sitt innehåll upp en mångsidig och intressant utställning.

Se alla deltagande utställare här.

 

Pages