Ratkaisuja kannattavuuden parantamiseen ProAgrian osastolla

Olet täällä

Viljatilan kannattavuutta tämän hetken hinta- ja kustannussuhteilla parantaa öljy-, palko- ja erikoiskasvialan lisääminen ja vilja-alan vähentäminen. – Jotta viljanviljely saadaan kannattavaksi nykyisillä hinnoilla, satojen pitää olla reilusti keskisatoja korkeampia, viidestä kuuteen tonnia hehtaarilta. Samalla on tärkeää monipuolistaa viljelykiertoa, jolla millä saadaan merkittävää lisätuloa hehtaareilta, kertoo Sari Peltonen ProAgrian osastolla. Tiedot perustuvat ProAgrian kokoamiin Lohkotietopankki-tuloksiin. Pellon käytön suunnittelu hyödyntäen markkinatieto, satoisat lajikkeet sekä tukijärjestelmien mahdollisuudet luo pohjan kannattavalle kasvintuotannolle. Pellon kasvukunnon arviointi ja kasvustokäynnit tuottavat tietoa, millä toimenpiteillä on odotettavissa aiempaa parempi tulos. Neuvo2020 asiantuntijapalveluja kannattaa hyödyntää sekä maan rakenteen kunnostussuunnitelmien että eri viljelyvaihtoehtojen selvittämiseen oman tilan lähtökohdista. Kehittävän kasvitilan edelläkävijäpalveluihin voit tutustua ProAgrian osastolla.