Peltopäivään tulossa ennätyksellisen laaja ja käytännönläheinen ammattisisältö

Olet täällä

Peltopäivä 2015 Västankvarnissa Inkoossa esittäytyy 9.7.2015 huomattavasti laajempana ja monipuolisempana kuin aikaisemmin. Näyttelyyn osallistuu lähes 70 näytteilleasettajaa, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Nähtävillä on mm. Suomen markkinoiden lähes kaikki viljalajikkeet yhdellä kertaa, erikoiskasveja ja käsittelyvaihtoehtoja, tuplasti enemmän näytteilleasettajien omia esittelyruutuja kuin aikaisemmin, koneet tositoimissa työnäytöksissä, uutuuksia konekentällä sekä monipuolista sisältöä tieto-osastoilla.

– Näyttelyjärjestäjän näkökulmasta on ilahduttavaa, että näytteilleasettajia on runsaasti ja näyttelyn ammattipainotus ja alan ylösnosto tuntuu saavan kannatusta kaikilta. Näytteilleasettajat ovat tuoneet laajasti esille omaa osaamistaan esittelyruuduille, mikä lisää näyttelyn ammattipainotusta entisestään. Kerääjä- ja saneerauskasvien runsaus on myös yllättänyt sekä kiinnostus niihin. Sanoisin, että nyt aletaan olla kiinni oikeissa asioissa kasvintuotannon kehittämisessä Suomessa, jakaa näyttelypäällikkö Patrik Erlund Nylands Svenska Lantbrukssällskapista omaa innostustaan.

Perusasiat kuntoon ja sitten sijaa hifistelylle

Peltopäivän sisältöön on koottu kasvinviljelyn perusasioita sekä kannattavuuden viimeisiin säätöihin vaikuttavia asioita. – Näyttelyssä saa kattavan kuvan siitä, mitä ne yrittäjät tekevät erilailla, jotka menestyvät kasvintuotannossa, ’miten saan hyvän sadon ja sille parhaan mahdollisen hinnan’.  Yhteinen piirre näillä menestyvillä yrittäjillä tuntuu olevan osaamisen jatkuva kehittäminen ja korkea viljelymotivaatio sekä talouden seuranta, kuvaa havaintojaan ProAgria Etelä-Suomen palvelupäällikkö Timo Mallinen.

Viljelyteknisten uutuuksien käyttöönotto on usein perusteltua, mutta yleensä kahdella ehdolla: viljelyn perusasiat ovat jo kunnossa ja niiden vaikutusta talouteen seurataan. – On tietysti strateginenkin valinta, mihin tähtäin on asetettu, mutta ProAgrian talousseurantatilojen parhaan neljänneksen hehtaarisato on keskimäärin 600 kg suurempi ja kustannukset, pääosin kiinteiden kustannusten puolelta, 90 €/ha pienemmät kuin muilla keskimäärin. Tämä tekee jo sadan hehtaarin tilalla aika ison summan, laskee Mallinen. 

Talouden merkitystä kasvintuotannossakaan ei voi korostaa liikaa. – Talouden seuranta on vietävä käytännön tasolle jopa lajikevertailuihin saakka. Tuloksen seuraaminen verotietojen perusteella ei todellakaan riitä löytämään tuloksenteon kehittämis- tai karsimiskohteita, silloin kun tavoitteet ovat korkealla, sanoo Mallinen.

Viljamarkkinat haltuun – Greppa marknaden

Viljamarkkinoiden hallinta kiinnosti jo viime kerralla Peltopäivän kävijöitä. Aiheeseen keskittynyt seminaariteltta pullisteli esitysten aikana ja moni kävijä koki asiantuntijoiden annin erittäin hyväksi ja ajatuksia herättäväksi. Tänä vuonna viljamarkkinoiden hallinnassa kuullaan myös monia alan ammattilaisia mm. ranskalaisen markkinaorganisaatio Agritelin johtavaa markkina-asiantuntijaa François Thaurya.  Hän on tehnyt töitä viljamarkkinoiden parissa useita vuosikymmeniä. Viljamarkkinat haltuun, Greppa marknaden -seminaarin puheenvuoroissaan Thaury analysoi vilja- ja öljykasvimarkkinoita ja kertoo myös näkemyksensä, minkälainen markkinointisuunnitelma hyödyttää viljelijää.

Nähtävää myös maito-, liha- ja luomutiloille

Usein Peltopäivän järjestäjille esitetään kysymys, onko nähtävää maito- ja luomutiloille. – Kyllä on, tiivistää Erlund ja jatkaa, – Maito- ja lihatiloille on nähtävää viljalajikevertailuissa, mitkä lajikkeet tuottavat millaista satoa ja millaista laatua. Myös erikoiskasveissa on esimerkiksi valkuaiskasveja vertailtavissa. Luomutiloille tuomme näyttelyyn tulokset Loviisan luomukoetilaltamme ja ne sisältävät kauan kaivattua tietoa luomulajikkeiden tuloksista. Lisäksi Västakvarnin tilan vuonna 2014 valmistunut, 2-robotin pihattonavetta, avaa ovensa vierailijoille.

Lisätietoa

Patrik Erlund, näyttelypäällikkö, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 0400 860 630, patrik.erlund@nsl.fi

Timo Mallinen, palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Suomi, 0400 542 569, timo.mallinen@proagria.fi

Staffan Björkell, viestintävastaava, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 040 773 3979, staffan.björkell@nsl.fi

 

www.peltopaiva.fi

www.facebook.com/peltopaiva

www.twitter.com/peltopaiva